Savaş Terördür!

Çatışmaların barışçıl çözümü ve küresel adalet için 14 Eylül 2002’de Köln’e

Barış hareketi grupları, sendika gençlik örgütleri ve attac’ın “Güzel yaşamı bize verin – Başka bir dünya olanaklıdır!” şiarlı eylem gününe katılmakta ve herkesi Köln Kaiser-Wilhelm-Ring/Hohenzollernring’de yapılacak olan mitinge davet etmektedirler.

Bizler, başka bir siyaset için varız. Özellikle gelişme, dış ve güvenlik politikalarında değişim istiyoruz. Bizler, SPD, CDU/CSU, FDP ve Yeşiller’den oluşan büyük koalisyonun Federal Ordu’yu dünya çapında müdahale edebilen bir saldırı ordusuna dönüştürmelerini ve – en son Yugoslavya ve Afganistan’da olduğu gibi – savaşlara göndermelerini kınıyoruz.

Bizler, ABD ve müttefikleri tarafından dünya çapında ilan edilen “Terörizme karşı savaş”a karşı çıkıyor ve Federal Almanya’nın buna katılmasını reddediyoruz. 11 Eylül 2001 tarihindeki terör saldırıları çoktan “küreselleşme” çerçevesindeki güç ve ekonomik çıkarların askerî yöntemlerle korunması için kullanılmaktadır. Avrupalı devletler – başta Alman hükümeti olmak üzere – kalan tek süper güçle utanmaz bir rekabete girerek, dünya çapındaki ekonomik pastadan “kendi” paylarını alabilmek için askerî müdahale yetilerini güvence altına almaya çalışmaktadırlar. Silahlanma giderleri dünya çapında artmaktadır. ABD’nin yeni askerî stratejisi, istenmeyen devletlere karşı atom silahları da kullanılacak olan “preventatif” saldırı savaşları öngörmektedir. Bizler, daha başka müdahale savaşlarını istemiyor, tam tersine barışın küresel güvencesinde ve sivil toplum yapılanmalarının genişletilmesinde ilerleme istiyoruz. Savaşın yasadışı sayılarak reddedilmesi, uluslararası ilişkilerin temelini oluşturmalıdır.

Kuzey ve Güney, “Batı” ve “İslam” toplumları arasında işbirliği için köprülerin kurulması, küresel adaletin sağlanması ve ihtilafların sivil çözümlerinin sağlanması terör ve savaşın körüklenmesinin alternatifidir. Şiddet spirali yolundan ayrılabilmek için Almanya’nın yeni dış, gelişme ve ekonomi politikalarına ihtiyacı vardır ve etkili bir sivil barış görevi gibi sivil ihtilaf çözüm mekanizmaları gereklidir. Bizler, Federal Hükümeti, Alman ordusunu sözde antiterör savaşının kriz bölgelerinden geriye çekmeye davet ediyoruz. Ekonomik ve güç politikası çıkarlarını korumak için dünya çapında müdahalede bulunmayı öngören NATO-Stratejisi terk edilmeli ve silahlanma giderleri önemli ölçüde azaltılmalıdır. Sözde “antiterör mücadelesi” çerçevesinde demokratik yurttaş hakları budanmamalıdır.

İlan edilen Irak savaşına ve bu savaşa Almanya’nın katılımına karşı Alman barış grupları yoğun protesto gösterileri hazırlamaktadır. Görünen o ki, yeni gelişme, dış ve güvenlik politikaları ve savaş ve şiddetin olası alternatifleri üzerine olması gereken toplumsal tartışma, etabile olmuş siyasi partilerin iradesine karşı “aşağıdan” örgütlenecek. Federal Alman barış hareketi olarak 14 Eylül Köln Eylem Gününe bizim katkımız bu olacak.

Ağustos 2002

Federal Almanya Barış Grupları