Tanıtım

Kozmopolit dünyadaki siyasî ve toplumsal gelişmeleri ve düşünceleri bir çok boyutu ile – belge, analiz ve yorum temelinde – ele alan ve sadece internette yayınlanan bağımsız bir dergidir. Kozmopolit, dünyadaki güncel haberleri takip etmekle beraber,özellikle küreselleşme ve neoliberalizm, Avrupa’da göç ve göçmen politikaları, ırkçılık ve ayırımcılık, barış, Türkiye’de demokratikleşme, ulusal sorun ve marksizm gibi konuları ilgilendiren siyasî ve toplumsal gelişmeleri inceler; bu gelişmeleri olanaklı oldukca dosyalar şeklinde yayınlar.

Amacımız ve hedefimiz

Kozmopolit dezenformasyon ağırlıklı bilgi çağınının sis perdelerini aralamayı, ufkumuzu geliştirmeyi, neoliberalizmin siyasal ve etik saldırıları karşısında savunmasız kalmamayı amaçlamaktadır.

Bağımsız bir yayın organı olan Kozmopolit genel yayıncılık ilkelerine dayanarak, gelişmeler hakkında objektif ve kaliteli haberler vermeyi görev bilir. Kozmopolit hiç bir parti, grup veya örgütün siyasî, ekonomik veya ideolojik çıkarlarını gözetmez. Bu temelde yerli ve yabancı değişik aydın, bilim adamı ve kadını, gazeteci ve araştırmacıların düşüncelerini ve analizlerini bir araya getirerek Türkçe konuşan kamuoyuna sunmayı hedefler. Kozmopolit, alışılagelmiş tek tip medya anlayışına karşın farklı seslerin, renklerin ve düşüncelerin bir araya gelebileceği ve buluşabileceği bir yayın organı olmayı hedefler.

Yayıncılığını siyasî gazetecilik temelinde algılayan Kozmopolit, gelişmelerin gerek yerel, gerek bölgesel, gerekse de uluslararası kaynak ve dinamiklerini göz önünde bulundurarak bilimsel çalışmalar, veriler, analizler ve kaliteli yayınlarla tespit ederek kamuoyuna sunmayı amaçlar.

Yayın sorumluluğu, ilkeleri ve ölçüleri

Kozmopolit sayfalarında yer alan her yazı, yorum ve belgeleri yayınlama ve düzenleme hakkı ve sorumluluğu Kozmopolit editörlerine ait olup, kişi adı verilerek yayınlanan yorum ve yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. Kozmopolit internette bulunan çeşitli sayfalara link vermektedir. Link verilen sayfaların içeriğinden Kozmopolit sorumlu tutulamaz.

Kozmopolit sayfalarında yayınlanan haber, yorum ve yazılarda yer alan iddialar, beraberinde kaynak ve belgeleri sunularak yayınlanır. Kozmopolit, üçüncü bir şahsın veya grubun aleyhine yönelik iddialarını içeren haber, yazı veya yorumları, kaynak veya belge göstermeksizin yayınlamamaya ve genel yayıncılık ilkelerine ters düşecek ifade, üslup ve düzeyi kullanmamaya özen gösterir. Yayıncılığında özgürce düşünce belirleme, açıklama ve yaymadan yana olan Kozmopolit, üçüncü tarafın bu konudaki haklarını ihlal etmeme ve zedelememe sorumluluğunu vazgeçilmez bir ilke ve ölçü olarak bilir.

Katkı ve yardım

Yazarlarının ve okuyucularının gönüllü ve ücretsiz katkı ve ilgisine dayanarak yayın yapan Kozmopolit, gelişmeye ve daha da kaliteli yayın yapmaya yönelik tavsiye ve tepkileri göz önünde bulundurarak, gelecek her türlü katkı ve desteğe açıktır. Kozmopolit güttüğü amaca layık bir yayıncılık yapmaya çalıştığı kadar, kamuoyunun ilgisi ve katkısına da muhtaçtır.

Info

Kozmopolit ist eine Internetzeitschrift, welche die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Welt, auf der Grundlage von Dokumenten, Analysen und Kommentaren aus verschiedenen Aspekten untersucht und veröffentlicht. Insbesondere Themen wie Globalisierung, Neoliberalismus, Migration und Migrationspolitiken in Europa, Rassismus und Diskriminierung, Frieden, Demokratisierung in der Türkei, die Nationale Frage und Marxismus, sowie diese Themen betreffende Entwicklungen werden nach Möglichkeiten als Dossiers veröffentlicht.

Zweck und Ziele

Kozmopolit bezweckt das wahre Bild hinter dem Desinformationsnebel des Informationszeitalters aufzuzeigen, unser Horizont zu erweitern und vor den politischen wie ethischen Angriffen des Neoliberalismus nicht Schutzlos zu stehen. Kozmopolit ist Überparteiisch und Unabhängig. Sie sieht es als ihre Aufgabe, im Rahmen der Prinzipien des allgemeinen Journalismus, über die Entwicklungen Objektiv und Qualitativ zu berichten. Sie unterstützt keinerlei Interessen von Parteien, Organisationen oder Gruppierungen. Auf dieser Grundlage versucht Kozmopolit die Beiträge von Intellektuellen, WissenschaftlerInnen, Journalisten und Schriftstellern zu übersetzen und der Türkisch sprechenden bzw. der deutschen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Kozmopolit ist der beabsichtigt eine Veröffentlichung zu sein, in der verschiedene Meinungen und unzensierte freie Äußerungen ihren Platz finden. Kozmopolit, die sich den Prinzipien des freien politischen Journalismus unterwirft, veröffentlicht wissenschaftliche Arbeiten, Analysen, Kommentare und Statements, unter Beachtung der kommunalen, regionalen und internationalen Quellen und Dynamik der Entwicklungen.

Verantwortlichkeit und Prinzipien

Den Herausgebern der Internetzeitschrift Kozmopolit obliegt das Recht, in den Seiten des Domains Beiträge, Kommentare und andere Schriften zu veröffentlichen. Für namentlich gekennzeichnete Beiträge tragen die jeweiligen Verfasser die inhaltliche Verantwortung. Kozmopolit unterhält Linkverbindungen zu verschiedenen Domains. Über den Inhalt, Form und Ziele dieser Linkverbindungen können die Herausgeber der Kozmopolit nicht verantwortlich gemacht werden. Im Bezug auf bestehende Gerichtsurteile erklären wir hiermit, dass wir uns von den Inhalten dieser Linkverbindungen distanzieren. Bei veröffentlichten Beiträgen, welche eventuell lebende oder verstorbene Personen bezichtigen oder Behauptungen beinhalten, werden mit Sorgfalt und Beweisen untermauert. Kozmopolit ist bemüht das Recht auf freie Meinungsäußerung zu achten, aber die Rechte Dritter nicht zu verletzen. Bei Feststellung (auch unbeabsichtigter) von Verstößen dieser Art bzw. offensichtlicher Verletzung von Rechten sowohl natürlicher als auch juristischer Personen, werden Beiträge sofort entfernt. Auch wenn diese Beiträge namentlich gekennzeichnet sind.

Unterstützung für Kozmopolit

Kozmopolit, die mit freiwilliger und kostenloser Hilfe ihrer LeserInnen herausgegeben wird, ist offen für jede konstruktive Kritik. Leserinnen und Leser sind aufgefordert, sowohl unsere Seiten kritisch zu lesen als auch mit Zusendung von Beiträgen Kozmopolit zu unterstützen.

Tüm yazı ve çeviriler kullanılabilir. Dergimizin kaynak olarak gösterilmesi rica olunur.
Alle Beiträge und Übersetzungen können übernommen werden. Hinweis auf unsere Seite wird gebeten.