Bu konu ile ilgili önceki yazıları Aralık sayımızda bulabilirsiniz. Devamı için-->
"Türkiye AB Yerine Ortak Pazara" - Burçin BELGE, Avrupa Hareketi 2002" girişimi kurucularından Aktar, AB Komisyonu'nun onayladığı Katılım Ortaklığı Belgesi'nde yer alan kriterlerin tam üye olmak için gereken kıstaslara benzediğini savunuyor ve ekliyor: "Türkiye 1.5 yılda bu kıstasları yerine getiremez." Devamı -->
AB Genişleme Projesi: Daha Az Avrupalı - Bernard Cassen, AB'nin Kopenhag Zirvesi sonrasında üye sayısının 1 Mayıs 2004'de 15'de 25'e çıkarılacağı kararının alınması büyük Avrupa emellerine ulaşıldığı anlamına mı geliyor? Bu görünüşte böyle, gerçek ise AB kendini ABD imparatorluğunun pazarı olarak tanımlamaya başlıyor. Devamı -->
Beiträge in dieser Reihe können Sie auch in der Dez. Ausgabe finden. Mehr -->
"Türkischer Honig" - Christian Schüle, Sind Muslime die wahren Christen? Sind Frauen mit Kopftüchern wirklich frei? Was die Türkei Europa lehren kann - Begegnungen mit Istanbul. Devamı -->
"Wo endet Europa" - Bernard Cassen, Mit dem EU-Gipfel in Kopenhagen ist die Erweiterung der Union von 15 auf 25 Mitglieder zum 1. Mai 2004 beschlossene Sache. Ob die geografische und historische Wiederbegegnung im großen Haus Europa gelingen wird, muss sich erst zeigen. Zunächst sieht es jedenfalls eher danach aus, als sei mit dem größeren Europa in erster Linie ein erweiterter Wirtschaftsraum beschrieben, von dem sich vor allem die USA einiges versprechen. Mehr -->
"Neredeyiz?" - John Berger, Kitleleri hükmü altına alan bir zorbalık çağının en karanlık günlerini yaşıyoruz. Dünyanın her yerinde acı var. Yegâne erdemin kâr tutkusu olduğu bu düzenin en etkili aracı ise medya. Bir an önce bizden çalınan sözcükleri geri almalıyız. Yoksa bize tek bir sözcük kalacak: Utanç. Devamı -->

"Konsum und Schmerz" - JOHN BERGER, Wie redet man in Zeiten wie diesen über Demokratie und Menschenrechte, und was hat der Schmerz darin zu suchen? Der Autor unternimmt eine persönliche Momentaufnahme und sucht nach dem Zusammenhang zwischen den Entscheidungen in Wirtschaft und Politik und dem Tod in der Welt. Mehr -->

"ABD'nin Üssü Orta Asya" - Vicken Cheterian, On yıl önce Sovyetler Birliği’nin dağılması Orta Asya’da umutsuzluğa yol açmıştı. İslam, Özbekistan’dan Kuzey Kafkasya’ya muhaliflerin kalesi olmaya başladı. Ancak İslâmcılar için bile bir numaralı düşman Rusya’ydı. Fakat günümüzde, Washington ile Orta Asyalı yöneticiler arasında yapılan askeri ittifak ve Amerikan birliklerinin bölgedeki sürekli varlığı, bu duyguları değiştirebilir ve yerel elitlerin bundan böyle, tüm dünyadaki İslamcı hareketlere karşı savaş açan bir Amerika’ya doğrudan bağlı olduğu düşüncesini yayabilir. Devamı -->
"MILITÄR- UND ÖLPOLITIK IN ZENTRALASIEN UND IM KAUKASUS" - Innerhalb nur eines Jahres haben es die USA geschafft, ihre militärische Präsenz in Zentralasien und im Kaukasus zu etablieren. Und das auch noch kostengünstig: Einige dutzend Millionen Dollar Hilfsgelder reichten aus, um das Einverständnis der Regierungen zu erlangen. Für die Machthaber in der Region ist dies eine glückliche Fügung, weil sie mit der neuen Allianz ihre eigene Macht absichern können. Der große Verlierer ist Russland, dessen Einfluss auf die ehemals sowjetischen Republiken schnell schwindet. Von VICKEN CHETERIAN. Mehr -->
"Amerika’ya Bakmak ve Görmek" - Edward Said, Fukuyama’nın tarihin sonunu ilan eden o muazzam safsatası veya Huntigton’ın medeniyetlerin çatışması teorisi, kültür tarihinin keskin sınırlardan veya giriş, gelişme ve sonuç aşamalarından menkul olduğunu varsaydıkları için yanlıştır. Gerçekte kültürel-politik alan, sandıklarının çok daha ötesinde bir kimlik, kendini ifade etme ve gelecek projeksiyonu mücadelelerinin arenasıdır. Devamı -->
"Nereye?" - Alex Callinicos, Anti-kapitalist, hareket emperyalizme ve savaşa karşı da gelişen bir harekettir. Bu, hareketin desteğini büyük ölçüde genişletmektedir, ayrıca insanların düşmanın gerçek doğasını daha açık biçimde kavraması radikalleşmenin derinleşmesine de yol açmaktadır. Devamı -->
"Kapitalizm Emperyalizmdir" - Fikret BAŞKAYA, Kapitalizmi ve emperyalizmi aşmaya yönelik mücadelenin başarısı sadece barbarlığa son vermek için değil, insanlığın ve uygarlığın geleceğini kurtarmanın da güvencesidir. Elbette bu süreçte en kritik sorun ütopyanın yeniden inşaasıdır... Devamı -->
"İnsanbilim ve Marks" - Safa Kaçmaz, Marksizm ,'bütün tarih sınıf mücadelesi tarihidir' şeklinde genel ve kesin bir tezle ortaya çıkmıştı.1848 Bildirisi'nin bu tezi ilan etmesinin üzerinden bir yıl geçmeden, aynı cümleye ('ilkel komünal toplum hariç') düzenlemesi yapmıştır. Devamı -->