Pop Up Window
Son haftalar kurulması olası "yeni bir sol parti" tartışmaları tarafından belirlendi. Bu sayıdaki dosyamızda konuyla ilgili yorumları, girişimlerin pozisyonlarını ve söyleşileri topladık.
Die letzten Monate waren von den Diskussionen über die Gründung einer "neue linke Partei" bestimmt. Wir haben einige Kommentare, Positionen und Interviews für Sie zusammengestellt.
Yazı ve yorumlarıyla: Michel Chossudovsky, Sabine Schiffer ve Talin Sucuyan.
Mit Beiträgen und Kommentaren von Michel Chossudovsky, Sabine Schiffer und Talin Sucuyan.
10 Mart - 21 Mart 2004 tarihleri arasında Nürnberg'te Türkiye / Almanya Film Festivali yapıldı. InterForum'un düzenlediği festivalin başarısı beklentileri hayli aştı. Burada festivalde dağıtılan ödülleri görebilirsiniz. Daha geniş bilgi için www.interforum.net adlı sayfayı ziyaret etmenizi salık veririz.
Vom 10. bis 21.März 2004 fand in Nürnberg das Filmfestival Türkei / Deutschland statt. Das von InterForum organierte Festival hat die Erwartungen übertroffen. Hier veröffentlichen wir die Ergebnisse der Wettbewerbe. Weitere Informationen über das Festival können Sie bei www. interforum.net finden.
Irak Özel / Irak Special
Türkiye - AB İlişkileri / Türkei - EU Beziehungen
Le Monde Diplomatique'den seçtiklerimiz /  Beiträge aus Le Monde Diplomatique
Cumhuriyet HAFTA'dan seçtiklerimiz
Dergimizde yazıları bulunan bazı yazarlar ve yazıları /
Einige Autoren und deren Beiträge aus unserer Zeitschrift
Güncelleştirmelerden haberdar edin /
Aktualisierung bitte mitteilen:
E-Mail:
Abone ol / Bestellen
Sil / Abbestellen
Tüm yazı ve çeviriler kullanılabilir. Dergimizin kaynak olarak gösterilmesi rica olunur.
Alle Beiträge und Übersetzungen können übernommen werden. Hinweis auf unsere Seite wird gebeten.
[Anasayfa/Home] [Dosya/Dossier] [Diziler/Special] [Çeviriler/Übersetzungen] [Kültür/Kultur ] [Bilgi/Info]