Dosya Konuları / Themen
Yeni Dönem
Halktaki protesto tavrının içerdiği şanslar ve tehlikeler üzerine. Murat Çakır. Devamı »
Eine neue Ära
Über die Chancen und Gefahren der Protesthaltung in der Bevölkerung. Von Murat Çakır. Mehr »
Çalışma ve Toplumsal Adalet!
Bavyeralı sendikacıların kurduğu "Çalışma ve Toplumsal Adalet Girişimi"nin açıklaması. Devamı »
Arbeit und soziale Gerechtigkeit!
Die Positionen der von bayerischen Gewerkschaftlern gegründeten "Initiative Arbeit & soziale Gerechtigkeit". Mehr »
Yeni bir toplumsal gücü oluşturma şansı var. Bizler bu şansı kullanmak istiyoruz.
“Seçim Alternatifi 2006” Girişiminin Konsepti. Devamı »
"Zenginliğin farklı dağılımı"
Yeni bir sol parti girişimcileri ne istiyorlar? Marc Mulia ile yapılan bir söyleşi. Devamı »
„Reichtum anders verteilen“
Was wollen die Initiatoren einer neuen Linkspartei? Ein Interview mit Marc Mulia. Mehr »
»Protestolar Yeterli Değil«
»2006 Seçim Alternatifi« hedefleri üzerine Joachim Bischoff ile söyleşi. Devamı »
»Proteste sind nicht genug«
Joachim Bischoff über die Ziele der »Wahlpolitischen Alternative 2006«. Mehr »
Siyaset protestodan etkilenmemiş : Etkinlik daha nasıl sağlanacak?
Junge Welt gazetesinin ver.di sendikası Stuttgart Bölge Yöneticisi Bernd Riexinger ile yaptığı söyleşi. Devamı »
Politik unbeeindruckt von Protest: Wie weiter Einfluß nehmen?
Interview der Zeitung junge welt mit Bernd Riexinger, Bezirksgeschäftsführer von ver.di Stuttgart. Mehr »
Sosyal Kıyıma Karşı 500 bin:Kitle her zaman sınıfmı?
Junge Welt gazetesinin küreselleşme karşıtı Attac örgütü basın sözcüsü Malte Kreutzfeldt ile yaptığı söyleşi. Devamı »
500 000 gegen Sozialabbau: Masse immer gleich Klasse?
Interview der Zeitung junge welt mit Malte Kreutzfeldt, Pressesprecher des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC Deutschland. Mehr »
3 Nisan 2004 Mitingleri - Rota değişimi için bir hareket
"Redaktion Sozialismus" sayfasının pozisyonu.
Devamı »
Bewegung für einen Richtungswechsel
Position der "Redaktion Sozialismus". Mehr »
3 Nisan 2004 protesto eylemlerinde yapılan konuşmaların kısaltılmış metinleri. Almanca, pdf-Dosyası (121 kb). Devamı »
Die Redebeiträge vom 3.April 2004 in gekürzter Form, als pdf-Datei (121 kb). Hier klicken Mehr »
Dosya Konuları / Themen

Tüm yazı ve çeviriler kullanılabilir. Dergimizin kaynak olarak gösterilmesi rica olunur.
Alle Beiträge und Übersetzungen können übernommen werden. Hinweis auf unsere Seite wird gebeten.
[Anasayfa / Home] [Dosya / Dossier] [Diziler / Special] [Çeviriler / Übersetzungen] [Kültür / Kultur ] [Bilgi / Info]