Dosya Konuları / Themen
Temmuz-Ağustos / Juli-August 2003: Avrupa Kalesi: Yeni İmparatorluk mu? / Festung Europa: Ein neues Imperium?
Haziran / Juni 2003: Türkische Lobbyisten, Islamisten, Rechtsradikale und ihr Wirken in der Bundesrepublik
Nisan / April 2003: Başlangıcın Sonu mu, Sonun Başlangıcı mı? / Das Ende vom Anfang oder Anfang vom Ende?
Şubat-Mart / Februar-März 2003: Vassaların Ayaklanması mı? / Der Aufstand der Vasallen?
Ocak / Januar 2003: Yeni Dünya Savaş Düzeni / Neue Weltkriegsordnung
Aralık / Dezember 2002: Irak - İlan Edilen Savaş / Irak - Der Angekündigte Krieg
Kasım / November 2002: 3 Kasım Seçimleri / Wahlen zum türkischen Parlament
Ekim / Oktober 2002: F. Almanya'da Göçmenlik / Immigration in Deutschland
Eylül / September 2002: "Savaş" (nur Türkisch)
31 Mayıs 2003 günü Avrupa'nın tanınmış aydınlarından bazıları gelecekteki Avrupa dış politikası üzerine görüşlerini yayınladılar. Girişimin öncüsü Jürgen Habermas, Jacques Derrida ile birlikte Frankfurter Allgemeine Zeitung'da, Avrupa'nın birliğini umulmadık bir baskı altına sokan Irak Savaşı sonrasında neden Avrupa'nın dünyadaki rolünü yeniden tanımlamanın zamanı geldiğini gerekçelendirdi. Bu, Avrupa'nın öztanımı ve özellikle Amerika ile olan ilişkideki sonuçları üzerine sürdürülmek istenilen hevesli bir tüm Avrupa tartışması denemesiydi. Avrupa kamuoyunda bu tartışmaya yönelik yankı pek geniş olmadı. Dosyamızın bu ikinci bölümünde bazı tartışma metinlerini ve bunların Türkçe çevirilerini yayınlıyoruz. Bazı teknik zorluklar nedeniyle çeviriler Eylül ayı ve sonrasında tamamlanmış olacaklardır. Okuyucularımızın anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz.
Am Samstag, den 31. Mai 2003, veröffentlichte eine Gruppe von prominenten europäischen Intellektuellen ihre Vorstellungen zu einer künftigen europäischen Außenpolitik. Der Wortführer der Initiative, Jürgen Habermas, begründete in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gemeinsam mit Jacques Derrida, warum gerade nach dem Irak-Krieg, der Europas Einheit einer ungeahnten Belastungsprobe ausgesetzt hat, jetzt der geeignete Moment gekommen ist, um die europäische Rolle in der Welt neu zu definieren. Es war der ambitionierte Versuch, eine gesamteuropäische Debatte über das europäische Selbstverständnis und die sich daraus ergebenden Konsequenzen - besonders im Verhältnis zu Amerika - neu zu entfachen. Die Resonanz der europäischen Öffentlichkeit hat sich in Grenzen gehalten. Wir veröffentlichen einige Beiträge und deren türkische Übersetzungen.
Savaş Sonrasında Yenilenmemiz: Avrupa'nın Yeniden Doğuşu
Jacques Derrida ve Jürgen Habermas 'ın çağrısı. Devamı »
Unsere Erneuerung Nach dem Krieg: Die Wiedergeburt Europas
Von Jacques Derrida und Jürgen Habermas. Mehr»
Dünya düzeni devrimi önünde gözlerimizi kapamayalım: Amerika'nın normatif otoritesi yıkıntılar altında.
Jürgen Habermas'ın yazısı. Devamı »
«Çekirdek Avrupa» - Avrupa kimliği üzerine düşünceler
Adolf Muschg'un yazısı. Devamı »
Pralin zirvesinin ruhları
Jan Ross'un cevabi yazısı. Devamı »
«Eski Avrupa» Ne Kadar Yeni?
Jürgen Habermas'ın girişimi alkıştan çok eleştiri aldı
Joachim Güntner'in yorumu, Devamı »
Aşağılanmak yada dayanışma
Avrupa'nın Washington'a direnmemesi Amerika için bir trajedi olurdu

Richard Rorty'ın cevabi yorumu, Devamı »
Aynadaki çirkin resim
ABD ve Avrupa sert tartışıyorlar - ve buna rağmen daha da yakınlaşıyorlar

Richard Herzinger, Devamı »
Duyguların Gücü
Christian Semler, Devamı »
Die Macht der Gefühle
Von Christian Semler, Mehr »
Avrupa Birliği Sorununda Marksist Tutum
Elif Çağlı'nın marksist.com adlı internet sayfasında yayınlanan bir yorumu, Devamı » (pdf-dosyası, 341 KB)
Tüm yazı ve çeviriler kullanılabilir. Dergimizin kaynak olarak gösterilmesi rica olunur.
Alle Beiträge und Übersetzungen können übernommen werden. Hinweis auf unsere Seite wird gebeten.