Pop Up Window

www.kozmopolit.com
c/o Murat Çakır
Telefon 0049.171 498 20 14
E-Mail: murat.cakir(at)t-online.de
kozmopolit – Almanca-Türkçe siyaset, sanat ve kültür dergisi özel bir girişim sonucu kurulmuştur. kozmopolit ticarî hedefler peşinde koşmaz, sadece internette yayınlanır ve içeriğini internetin tüm kullanıcıları için ücretsiz olarak sunar. kozmopolit sadece özel veya ticarî olmayan amaçlar için kullanılmak üzere metinlerin veya çevirilerin alınmasına izin verir. İçeriklerin başka amaçlar, özellikle para karşılığı sunulan hizmetler için kullanılmasına izin verilmemektedir. kozmopolit okur mektuplarını veya makalelerini yayınlamaya hazırdır. Yayınlanan her yazıdan, yazının yazarı sorumludur.

Sansür yoktur. Tek koşul (olanak ölçüsünde) olarak yayınlanacak yazının Türkçe ve Almanca olması veya en azından orijinal dilin haricinde kısa ve açıklayıcı bir çeviri istenmektedir. Irkçı, milliyetçi, faşist, şiddet taraftarı, antidemokratik veya hakaret içeren belgeler bunun dışındadır. Bunlar dikkate alınmaz ve yayınlanmaz.

kozmopolit yayınlarının kullanım koşulları

1. Online içerik

kozmopolit kullanıma sunulan bilgileri güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü veya kalitesi üzerine sorumluluk üstlenmez. Buradan çıkacak ve kozmopolit’e karşı, bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması sonucunda ortaya çıktığı iddia edilen maddî veya manevî zararları söz konusu eden sorumluluk talepleri, kozmopolit tarafından belgelenmiş bir biçimde bilerek veya bilmeyerek yapılmış hatalar yoksa, kabul edilmez.

Online içerik çerçevesinde kullanıma açılan içerikler veya teklifler bağlayıcı değildir. kozmopolit internetteki sayfalarının bir kısmını veya bütününü önceden bildirmeden değiştirme, ekleme yapma, silme veya yayını süreli veya süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.

2. Bağlantılar

kozmopolit’in sorumluluk alanı dışında olan yabancı internet sayfalarına (»Hiperlinkler«) verilen bağlantılarda, sorumluluk yükümlülüğü sadece kozmopolit’in yabancı içeriklerden haberi olur ve içeriklerin teknik olarak yasadışı kullanımını engelleme olanağı olması durumunda söz konusudur.

kozmopolit işbu açıklamayla bağlantıların yapıldığı anda, bağlantı yapılan sayfalarda yasadışı içeriklerin görülmediğini beyan eder. Bağlantı yapılan internet sayfalarının güncel ve gelecekteki şekillendirilmesi, içerikleri veya telif hakları konusund kozmopolit’in tasarruf hakkı yoktur. Bu nedenle bağlantı yapılan sayfalardaki değişimlerde sorumlu olmadığını beyan eder. Bu beyan, kendi internet sunumuzda yer alan bütün bağlantılar ve alıntılar ilei kozmopolit tarafından üçüncü şahısların kullanımına açılmış misafir defterleri, tartışma forumları, mailing listeleri ve benzeri diğer bilgi bankaları için geçerlidir. Yasadışı, hatalı veya eksik içerikler ve özellikle böylesi bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından ortaya çıkacak olan zararlardan, bağlantı yapılan sayfanın sahibi sorumludur, bağlantı üzerinden bu yayına dikkat çeken değil.

3. Telif ve Marka Hakkı

kozmopolit, bütün yayınlarında kullanılan grafiklerin, sesli belgelerin, video kesimlerinin ve metinlerin telif hakkına saygı göstermeye çalışır ve olanaklı olduğunca kendi hazırladığı grafikleri, sesli belgeleri, video kesimlerini ve metinleri veyahutta lisanssız grafik, sesli belge, video kesimi ve metinler kullanmaya çalışır.

İnternet sunumunda anılan ve duruma göre üçüncü şahıslar tarafından korunan marka hakları, sınırsız olarak geçerli olan marka veya telif hakkına sahip olanların koyduğu kurallara bağlıdırlar. Sadece anılmakla, markaların üçüncü şahısların hakları ile korunmadığı sonucuna varılamaz.

kozmopolit tarafından oluşturulan ve yayınlanan objeler için Copyright sadece ticarî kullanım için geçerlidir. Böylesi grafiklerin, sesli belgelerin, video kesimlerinin ve metinlerin veya basılı yayımların özel veya kamuyararlı kullanımı, özellikle de sol politik eğitim veya sola, sendikalara veya hareketlere yakın faaliyetler için kullanımı onay gerektirmeden de izinli ve ücretsizdir. Olanaklı olması durumunda kozmopolit’in kaynak olarak anılması rica olunur.

4. Kişisel bilgileri korunması

İnternet sunumunda özel veya ticarî bilgilerin (E-Mail adresleri, ad-soyad, adres v.b.) açıklanmasının söz konusu olması durumunda, bu bilgilerin yayınlanması kullanıcının isteğine bağlıdır. Kullanıma sunulan içeriklerin ve hizmetlerin kullanılmasına – teknik olarak olanaklı ve kabul edilebilir ise – böylesi bilgilerin verilmemesi veya anonimize edilen bilgiler veyahutta kod adıyla da izin verilir. Impressum çerçevesinde belirtilmiş olan ilişki adresleri ile posta adresi, telefon veya faks numaraları ve E-Mail adresilerinin üçüncü şahıslar tarafından istenilmemiş bilgiler ve reklam için kullanılması yasaktır. Bu yasağa uyulmaması durumunda, Spam-Mail olarak adlandırılan kitlesel postaları gönderenlere karşı hukuksal işlemlerin yaptırılması hakkı saklıdır.

5. Bu açıklamanın hukuksal geçerliliği

Bu açıklama, bu sayfaya bağlantı yapan internet sayfasının parçası olarak görülmelidir. Bu metnin bazı bölümleri ve tek tek belirli formülasyonları yürürlükteki hukuksal duruma tam veya kısmen uymaması durumunda, metnin diğer kesimleri içerik ve geçerlilik açısından bundan muaftır.

kozmopolit- Das deutsch-türkische Onlinemagazin für Politik, Kunst und Kultur ist eine Privatinitiative. kozmopolit verfolgt keine kommerziellen Ziele, wird ausschließlich im Internet publiziert und stellt ihre Inhalte kostenlos für alle Nutzerinnen und Nutzer des Internets zur Verfügung. kozmopolit gestattet die Übernahme von Texten und Übersetzungen in Datenbestände, die ausschließlich für den privaten Gebrauch oder für nichtkommerzielle Ziele bestimmt sind. Die Übernahme und Nutzung der Daten zu anderen Zwecken, insbesondere für gebühren- bzw. kostenpflichtige Zwecke ist nicht gestattet. Gerne ist kozmopolit bereit, LeserInnenbriefe oder aber Beiträge zu veröffentlichen. Für den Inhalt der veröffentlichten Beiträge ist der Autor/die Autorin verantwortlich. Eine Zensur findet nicht statt. Die einzige (Soll-)Bedingung ist, dass jeder Beitrag möglichst in Deutsch und Türkisch verfasst wird, oder zumindest der Originaltext in Kurzform übersetzt ist. Rassistische, nationalistische, faschistische, gewaltverherrlichende, antidemokratische oder beleidigende Zusendungen sind davon ausgenommen, diese werden schlicht und einfach nicht veröffentlicht.

Geschäftsbedingungen für die Nutzung des kozmopolit-Onlineangebotes

1. Inhalt des Onlineangebotes

kozmopolit übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen kozmopolit, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des kozmopolit kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle im Rahmen des Onlineauftritts zur Verfügung gestellten Inhalte oder offerierten Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Kozmopolit behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Internetseiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (»Hyperlinks«), die ausserhalb des Verantwortungsbereiches von kozmopolit liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem kozmopolit von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. kozmopolit erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten oder verknüpften Seiten hat kozmopolit keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten oder verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in der von kozmopolit eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht

kozmopolit ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der blossen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. Das Copyright für veröffentlichte, von kozmopolit selbst erstellte Objekte existiert nur für kommerzielle Nutzung. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist für private oder gemeinnützige Zwecke bzw. für die Nutzung im Rahmen der linken politischen Bildung oder linker, gewerkschafts- und bewegungsnaher Arbeit auch ohne Zustimmung gestattet und kostenfrei. Falls Möglich, wird um die Nennung von kozmopolit als Quelle gewünscht.

4. Datenschutz

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mailadressen, Namen, Anschriften etc.) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers/der Nutzerin auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen Inhalte und Dienste ist –soweit technisch möglich und zumutbar- auch ohne Angabe solcher Daten bzw. Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie E-Mailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schrite gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails, bei Verstößen gegen dieses Verbots sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Tüm yazı ve çeviriler kullanılabilir. Dergimizin kaynak olarak gösterilmesi rica olunur.
Alle Beiträge und Übersetzungen können übernommen werden. Hinweis auf unsere Seite wird gebeten.