Pop Up Window

»Yeni Sol İçin Kuruluş Çağrısı« Lothar Bisky, Katja Kipping, Klaus Ernst ve Felicitas Weck ile Federal Parlamento’daki Sol Fraksiyon eşbaşkanları Oskar Lafontaine ile Gregor Gysi tarafından 2 Haziran 2006 tarihinde kamuoyuna tanıtılan metnin Türkçe çevirisi. Devamı» »Aufruf zur Gründung einer neuen Linken« Vorgestellt von Lothar Bisky, Katja Kipping, Klaus Ernst und Felicitas Weck den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion DIE LINKE Gregor Gysi und Oskar Lafontaine am 2. Juni 2006 in Berlin. Mehr»
»Programatik Köşetaşları« Die Linke (Sol Parti) programatik kuruluş bildirgesi taslağı. Linkspartei.PDS ve WASG Parti Yönetim Kurullarının 10 Aralık 2006 tarihinde yapılan ortak toplantılarında karar altına alınan tasarı. Devamı» »Programmatische Eckpunkte« Entwurf des programmatischen Gründungsdokuments der Partei DIE LINKE. Beschluss der Vorstände von Linkspartei.PDS und WASG auf ihrer gemeinsamen Beratung am 10. Dezember 2006. (PDF 176 KB) Mehr»
Joachim Bischoff / Björn Radke »21. Yüzyıl’da Yeni Sol - Fırsatlar ve gereklilikler« WASG ve Die Linke.PDS partilerinin yeni parti oluşum süreci üzerine. Devamı» Joachim Bischoff / Björn Radke »Neue Linke. im 21. Jahrhundert - Chancen und Anforderungen« Zum Parteibildungsprozess von WASG und Die Linke.PDS. (PDF 92,8 KB) Mehr»
»Tarihin sonu mu?« Modern sosyalizmin fırsatları üzerine - Federal Parlamento’daki Die Linke. meclis grubunun eşbaşkanı Gregor Gysi’nin 24 Ocak 2007 tarihinde Marburg Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmanın »Neues Deutschland« gazetesinde yayımlanan bölümünün çevirisi. Devamı» »Ende der Geschichte?« Über die Chancen eines modernen Sozialismus – Am 24. Januar 2007 hielt der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Gregor Gysi einen Vortrag an der Universität Marburg. Wir dokumentieren im folgenden den Vortag, in der Fassung des »ND«. Mehr»
»Politik kuantum zıplaması mı?« Yeni solda yeni olan nedir? - WASG ve Linkspartei.PDS kendilerini parti olarak fesh edip, solun Almanya’da sosyaldemokrasi ötesindeki yeni bir politik partisinin kuruluş yolundaki son engelini de kaldıracaklar. 2007 yazında da »Die Linke.« [Sol] adlı partinin ortak kurultayı yapılacak. Christoph Lieber’in bir yorumu. Devamı» »Politischer Quantensprung?« Was ist neu an der neuen Linken? – WASG und Linkspartei.PDS werden sich als Parteien auflösen und damit die letzte Hürde auf dem Weg zur parteipolitischer Neugründung einer Linken in Deutschland jenseits der Sozialdemokratie beiseite räumen. Von Christoph Lieber aus der Zeitschrift Sozialismus vom März 2007. Mehr»
Dieter Klein / Michael Brie »Temel soruları yeniden düşünmek« Kapitalizm, sosyalizm, mülkiyet ve değişimin yolları. Devamı» Dieter Klein / Michael Brie »Elementare Fragen neu bedenken« Kapitalismus, Sozialismus, Eigentum und Wege der Veränderung. Mehr»
»Sosyalist sol: gerçekçi ve radikal!« Kısaltılmış metin. Devamı» »Sozialistische Linke: realistisch und radikal!« Kurzfassung. (PDF 84 KB) Mehr»
»Antikapitalist sol için çağrı« Her iki parti içindeki bir diğer akım. Almanca.. »Aufruf für eine antikapitalistische Linke« (PDF 176 KB). Mehr»
Anakonu arşivi: Ocak 2007 sayısının anakonusu »Hangi Avrupa?« Yorumlar ve makaleler. Devamı» Themenarchiv: Thema der Ausgabe Januar 2007 »Welches Europa?« Beiträge und Kommentare. Mehr»
Tüm yazı ve çeviriler kullanılabilir. Dergimizin kaynak olarak gösterilmesi rica olunur.
Alle Beiträge und Übersetzungen können übernommen werden. Hinweis auf unsere Seite wird gebeten.
Resim / Bild: WASG Website