Pop Up Window

kozmopolit yayın hayatına Eylül 2002'de başlamış ve Nisan 2004'e kadar aralıksız devam etmiştir. Ancak dergiyi yayına hazırlayan iki kişinin özel sorunları, çevirilerin hazırlanmasındaki zorluklar ve daha sonraları, dergi editörünün Almanya'da 2004 yılında başlatılan Emek ve Toplumsal Adalet Girişimi - Seçim Alternatif WASG'nin kuruluş çalışmalarına ağırlık vermesi, derginin güncelleştirilmesini olanaksız hale getirmiştir. Güncelleştirmeye Ocak 2007'den itibaren yeniden başlanan kozmopolit'in eski sayılarına buradan ulaşabilirsiniz.
» 2004 yılındaki sayfalar
» 2003 yılındaki sayfalar
» 2002 yılındaki sayfalar
kozmopolit begann im September 2002 mit der Veröffentlichung und konnte bis April 2004 ohne Unterbrechungen fortgeführt werden. Doch die privaten Probleme der beiden Herausgeber, die Schwerigkeiten bei den Übersetzungen und die Tatsache, dass einer der Herausgeber sich ab 2004 dem Aufbau der WASG widmete, konnte die monatliche Aktualisierung, wie es anfänglich vorgehesen war, nicht mehr vorgenommen werden. Seit Januar 2007 wird kozmopolit wieder aktulaisiert. Frühere Ausgaben von kozmopolit können Sie über die folgenden Links aufrufen.
» Seiten aus dem Jahr 2004
» Seiten aus dem Jahr 2003
» Seiten aus dem Jahr 2002
Tüm yazı ve çeviriler kullanılabilir. Dergimizin kaynak olarak gösterilmesi rica olunur.
Alle Beiträge und Übersetzungen können übernommen werden. Hinweis auf unsere Seite wird gebeten.