Pop Up Window

2006 ortasından itibaren vakıf çalışmalarından bazı haberler »Rapor« başlığı altında bir bültenle Türkçe’ye çevirerek yayımlanmakta. Almanca metinleri Rosa-Lüksemburg-Vakfı'nın internet sayfalarında bulabilirsiniz. Bültenler düzensiz aralıklarla yayımlanmaktadır.
RosaLux dergisinden: »En alttakiler« - daha aşağısı yok Toplumsal hiyerarşinin en alt basamağındaki göçmenler. Devamı»
Rapor 05/06: »Demokratik sosyalizm ve yeni sol partinin kendi kendini tanımlaması« Dieter Klein. Devamı»
Rapor 04/06: »Uzun bir transformasyon süreci« Demokratik sosyalizmin ekonomik temelleri nasıl olabilir? Klaus Steinitz. Devamı»
Rapor 03/06: Latinamerika’daki gelişmeler üzerine iki rapor: »Brezilya’da seçim öncesinde Lula Hükümeti ve sol« ve »Asıl önemli olan, taban çalışmasının yeniden başlatılmasıdır« Gert Peuckert ve Mauricio Thuswohl. Devamı»
Rapor 02/06: Rosa Lüksemburg Vakfı DSF’nun göç toplantısında »İnsan hakları ve dünya vatandaşlığı için« Gert Peuckert. Devamı»
Rapor 01/06: »St. Petersburg’da küreselleşme eleştirisi« Erhard Crome. Devamı»
Seit Mitte 2006 werden Nachrichten aus der Arbeit der Stiftung mit einem Bulletin unter dem Titel »Rapor« in türkischer Sprache und in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht. Die Originaltexte finden Sie auf den Internetseiten der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Aus dem Journal RosaLux: »Ganz unten« - tiefer geht’s nicht MigrantInnen: Auf der untersten Stufe der gesellschaftlichen Hierarchie. Mehr»
Rapor 05/06: »Demokratischer Sozialismus und die Selbstdefinition der Linkspartei« Dieter Klein.
Rapor 04/06: »Ein langer Transformationsprozess« Ein Beitrag von Klaus Steinitz, Neues Deutschland vom 9. November 2006.
Rapor 03/06: Zwei Berichte über die Entwicklung in Lateinamerika: »Lula-Regierung und die Linke vor den Wahlen« und »Wichtig ist die Basisarbeit wieder anzufangen« von Gert Peuckert und Mauricio Thuswohl.
Rapor 02/06: Rosa-Luxemburg-Stiftung auf der Migrationssitzung des WSF »Für Menschenrechte und Weltbürgerschaft« von Gert Peuckert.
Rapor 01/06: »Globalisierungskritik in St. Petersburg« von Erhard Crome.
Rosa Lüksemburg Vakfı 2006 Ocak’ından bu yana WISSENTransfer ile birlikte oluşmakta olan birleşik sol parti tartışmalarına katkıda bulunmak ve aslî görevlerinden olan politik eğitim çalışmalarını teşvik etmek amacıyla »Kontrovers« (tartışmalı/ tartışılır) başlığını taşıyan defterler yayımlamaya başladı. Defterlerle Almanya solunun tartışmalı konuları politik eğitim çerçevesinde ele alınma denemesi yapılmakta. Vakıf yönetimi, hazırlanan defterlerin olanaklı olduğunca Almanya’da konuşulan bir çok dile çevrilmesini prensip olarak karar altına aldı. Elinizdeki defteri Türkçe konuşan sol kesimin ilgisine sunuyor ve okurlarımızın eleştiri ve katkılarını bekliyoruz.
Michael Brie ve Cristoph Spehr tarafından hazırlanan ilk defter »Günümüzde sol nedir?« sorusuna yanıtlar getirmeye çalışmakta. Devamı»
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlicht seit Januar 2006 in Kooperation mit WISSENTransfer, zur Unterstützung der Debatten der Linken und zur Förderung ihrer eigentlichen Aufgabe, der politischen Bildung das Heft »Kontrovers«. Mit diesen Heften werden die kontroversen Themen der Linken in Deutschland im Rahmen der politischen Bildung behandelt. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung möchte gleichzeitig diese Texte in verschiedenen Sprachen zugänglich machen. Nach Möglichkeit wird kozmopolit die »Kontrovers« - Hefte auch in die türkische Sprache übersetzen und in ihren Seiten veröffentlichen.
Das erste »Kontrovers« - Heft von Michael Brie und Cristoph Spehr behandelt die Frage »Was ist eigentlich Links?«. PDF-Datei 452 KB Mehr»
Kapitalizm üzerine 9 soru
Berlin’de 3 – 4 Mart 2006'da düzenlenen »Uluslararası Rosa Lüksemburg Konferansı«ından:
1.)Kapitalizm aslında nedir?
2.)Kapitalizm ne zaman ve nerede başlamıştır?
3.)Kâr ve kâr artırımı: nereden ve nereye kadar?
4.)Rosa Lüksemburg: Kapitalizm ile ilgili en büyük düşüncesi neydi? Ve geriye ne kaldı?
5.)»Küresel« kapitalizm ne demektir? Jeopolitika ve jeoekonomi: »Akümülasyon alanı« [Raum] tanımı, yeni kapitalizmin yeni anahtar tanımı mı?
6.)»Yeni« emperyalizm var mı?
7.)Neoliberal kapitalizm nedir?
8.)Kim milyarder olur? Ve kim köstebek?
9.)Ve tarihin sonu: Ne zaman büyük »kargaşa« [Alm. orijinalinde: Kladderadatsch] meydana gelecek ve kapitalizm sona erecek?
»Michael R. Krätke’den yanıtlar« Devamı»
»Georg Fülberth'den yanıtlar« Devamı»
»Rosa Lüksemburg'dan yanıtlar« Devamı»
»Rosa ne söylerdi?« 3 – 4 Mart 2006 tarihinde Berlin’de düzenlenen uluslararası Rosa Lüksemburg Konferansı’na sunulan tebliğ. Michael Brie Devamı»
9 Fragen über Kapitalismus
... aus der Internationalen Rosa Luxemburg Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung am 3. und 4. März 2006:
1)Was ist eigentlich Kapitalismus?
2)Wann hat der Kapitalismus eigentlich angefangen – und wo?
3)Der Profit und seine Vermehrung: woher – und wie viel?
4)Rosa Luxemburg: Was war ihre große Idee vom Kapitalismus? Und was bleibt
5)Was heißt „globaler“ Kapitalismus? Geopolitik und Geoökonomie: Ist „Raum“ das neue Schlüsselwort für den neuen Kapitalismus?
6)Gibt es einen „neuen“ Imperialismus?
7)Was ist der neoliberale Kapitalismus?
8)Wer wird Milliardär? Und wer Maulwurf?
9)Und das Ende der Geschichte: wann endlich kommt es zum großen Kladderadatsch und ist der Kapitalismus zu Ende?
»Antworten von Michael R. Krätke« Mehr»
»Antworten von Georg Fülberth« Mehr»
»Antworten von Rosa Luxemburg« Mehr»
»Was hätte Rosa gesagt?« Beitrag von Michael Brie auf der internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz am 3. und 4. März 2006 in Berlin.
Tüm yazı ve çeviriler kullanılabilir. Dergimizin kaynak olarak gösterilmesi rica olunur.
Alle Beiträge und Übersetzungen können übernommen werden. Hinweis auf unsere Seite wird gebeten.