Pop Up Window

1 Ocak 2007'den itibaren Almanya AB Dönem Başkanlığı'nı üstleniyor. Şansölye Merkel, AB'nin hangi rotayı izleyeceğini daha işbaşına gelmeden açıklamıştı. Avrupa'nın neoliberal dönüşümü hızlandırılacak mı? Buna karşı ne gibi alternatifler var? Sozialismus dergisinin redaksiyonu ile işbirliğinde hazırladığımız dosya. Am 1.Januar 2007 übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. Bundeskanzlerin Merkel gab schon im Dezember die Richtung der EU an. Wird der neoliberale Umbau Europas vorangetrieben? Welche Alternativen gibt es dazu? Ein Dossier in Zusammenarbeit mit der Redaktion der Zeitschrift Sozialismus.
»EuroMemo 2006« Avrupa’nın neoliberal yapılanmasına karşı demokratik iktisat politikaları alternatifi. Sozialismus Dergisi Sayı 1/2007. Devamı» »EuroMemo 2006« Eine demokratische wirtschaftspolitische Alternative zum neoliberalen Umbau Europas. Zeitschrift Sozialismus Heft 1/2007. Mehr»
»Yeni Avrupa için ivme mi?« Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı önündeki meydan okumalar. Kai Burmeister’in yazısı. Sozialismus Dergisi Sayı 1/2007. Devamı» »Impulse für ein neues Europa?« Herausforderungen an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Ein Beitrag von Kai Burmeister. Zeitschrift Sozialismus Heft 1/2007. Mehr»
»AB, Türkiye ve generallerin iktidarı« Murat Çakır’ın yazısı. Sozialismus Dergisi Sayı 1/2007. Devamı» »Die EU, die Türkei und die Macht der Generäle« von Murat Çakır. Zeitschrift Sozialismus Heft 1/2007. Mehr»
Demokratik, Özgürlükçü, sosyal ve barışı güvence altına alan bir Avrupa Birliği için »Memorandum« Gregor Gysi ve Oskar Lafontaine. Devamı» »Memorandum« für eine demokratische, freiheitliche, soziale und Frieden sichernde Europäische Union. Gregor Gysi und Oskar Lafontaine. Mehr»
»Avrupa Birliği: Neoliberal güç bloku mu, yoksa ortak sol proje için bir alan mı?« Avrupa Parlamentosu GUE/NGL meclis grubu ve Sol Parti.PDS delegasyonu üyesi André Brie’nin Norveç Sosualist Sol Partisi’nin yayımladığı bir kitap için 2006 Ağustos’unda kaleme aldığı bir yazı. Devamı» »EU: Neoliberaler Machtblock, Zerfall oder Feld für ein gemeinsames linkes Projekt?« Ein Beitrag von André Brie, MdEP, Fraktion GUE/NGL und Delegation der Linkspartei.PDS, für eine Buchpublikation der Norwegischen Sozialistischen Linkspartei im August 2006. Mehr»
»Hangi Türkiye, hangi AB’ne?« Murat Çakır’ın 1 Temmuz 2006'da İstanbul’da düzenlenen bir konferansta sunduğu tebliğ. Devamı» »Die Türkei: Auf dem Weg nach Europa?« Ein Beitrag von Murat Çakır aus der Zeitschrift Sozialismus, Heft 11/2004. Mehr»
»Çekirdek Avrupa yayılma yolunda« Üyelik süreci sonunda Türkiye’nin demokratikleşmesini bekleyenler yanılacak. Murat Çakır’ın Neues Deutschland gazetesinde 7 Ekim 2005’de yayımlanan bir yazısı. Devamı» »Kerneuropa weiter auf Expansionskurs« Wer am Ende des Beitrittsprozesses de Demokratisierung der Türkei erwartet, täuscht sich. Ein Beitrag von Murat Çakır aus Neues Deutschland vom 7.Oktober 2005. Mehr»
»Türkiye Avrupa’nın yeni Bodyguard’ı mı?« Murat Çakır’ın Sozialismus dergisinin 2/2005 nolu sayısındaki bir yazısı. Almanca. Devamı» »Die Türkei: Der neue Bodyguard Europas?« Ein Beitrag von Murat Çakır aus der Zeitschrift Sozialismus, Heft 2/2005. Mehr»
Tüm yazı ve çeviriler kullanılabilir. Dergimizin kaynak olarak gösterilmesi rica olunur.
Alle Beiträge und Übersetzungen können übernommen werden. Hinweis auf unsere Seite wird gebeten.
Resim / Bild: Kandinski "circle in circle"