Dosya Konuları / Themen
Ekim / Oktober 2003: Avrupa Kalesi III / Festung Europa III
Eylül / September 2003: Avrupa Kalesi II / Festung Europa II
Temmuz-Ağustos / Juli-August 2003: Avrupa Kalesi: Yeni İmparatorluk mu? / Festung Europa: Ein neues Imperium?
Haziran / Juni 2003: Türkische Lobbyisten, Islamisten, Rechtsradikale und ihr Wirken in der Bundesrepublik
Nisan / April 2003: Başlangıcın Sonu mu, Sonun Başlangıcı mı? / Das Ende vom Anfang oder Anfang vom Ende?
Şubat-Mart / Februar-März 2003: Vassaların Ayaklanması mı? / Der Aufstand der Vasallen?
Ocak / Januar 2003: Yeni Dünya Savaş Düzeni / Neue Weltkriegsordnung
Aralık / Dezember 2002: Irak - İlan Edilen Savaş / Irak - Der Angekündigte Krieg
Kasım / November 2002: 3 Kasım Seçimleri / Wahlen zum türkischen Parlament
Ekim / Oktober 2002: F. Almanya'da Göçmenlik / Immigration in Deutschland
Eylül / September 2002: "Savaş" (nur Türkisch)
21. Yüzyılda Sendikal Örgütlenme Sorunu ve Yeni Sendikal Stratejiler
Basın - İş sendikasından Fatih Aydemir'in sunduğu uzun, ama konuyla ilgili çok ilginç bir rapor. Devamı »
Nachforschungen zur Krise der Gewerkschaften
Seit Jahren ist die gewerkschaftliche Tarifpolitik auf den meisten Schauplätzen ein Kampf mit dem Rücken zur Wand, ein Kampf in der Defensive. Von Werner Sauerborn. Mehr »
Emek Hareketinin Krizi
sendika.org adlı sayfada „Toplumsal Hareket Sendikacılığı Broşürü“ başlığı ile yayınlanmış olan geniş bir yazıyı bölümleriyle ilginize sunuyoruz.
SENDİKAL KRİZ: Sendikal hareket krizde!; İşçi sayısı artarken sendikalı işçi sayısı düşüyor; Toplu sözleşme ve grevler başarısız; İşçilerde güven bunalımı; Siyasal alanda etkisizlik
KRİZİN TEMEL NEDENLERİ: Sendikal bürokrasi ve yozlaşma; İdeolojik hegemonyanın dağılması
YENİ SERMAYE STRATEJİSİ: Küçük ve orta ölçekli işletmeler; Emek süreci ve emek yönetimi
YENİ PROTERLEŞME DALGASI: Geleneksel işçi sınıfı, yeni işçi kitlesi; Yeni işçi kitlesinin özellikleri; Nitelikli işgücü; Sermaye şiddeti ve yeni işçi kitlesi; İşsizlik ve toplumsal dışlanma sorunu; Yeni işçi kitlesi, Sınıf Mücadelesi ve Sınıf Bilinci; Sınıf kimliği ve alt kimlikler
SINIF VE SİYASET:
YENİ BİR SENDİKAL HAREKETE DOĞRU: Sermayenin sendikal model önerileri; Kitle sendikacılığının tarihsel gelişimi; Toplumsal Hareket Sendikacılığı
YENİ BİR ÖRGÜTLENME STRATEJİSİ: Örgüt yapısı değişmeli; Yaşam çevresi ve işçi örgütlenmesi; Mücadele Hedefleri ve Biçimleri; Uluslararası Sendikal Mücadele; Geleneksel işçi kitlesi ve sendikalar; Kamu çalışalarının sendikal mücadelesi
SONUÇ

Yazıyı bütün hali ile basmak istiyorsanız burayı tıklayın. »»»
Die Krise der Arbeiterbewegung
In den Internetseiten von sendika.org wurde eine "Broschüre über die Gewerkschaft der gesellschaftlichen Bewegung" veröffentlicht. Wir haben es übersetzt.
GEWERKSCHAFTLICHE KRISE: Über die Krise der Gewerkschaften, die Erfolgsloigkeit der Tarifabschlüsse und Streiks, Vertrauensverlust und Wirkungslosigkeit in der Politik
DIE URSACHEN DER KRISE: Gewerkschaftliche Bürokratie und Degenerierung, Verlust der ideologischen Hegemonie
DIE NEUEN STRATEGIEN DES KAPITALS:
Kleinere und mittlere Betriebe, Verwaltung der Arbeit

DIE NEUE WELLE DER PROLETARIATISIERUNG: Traditionelle Arbeiterklasse und die neuen Arbeitermassen sowie deren Charakteristika, qualifizierte Arbeitskraft, Arbeitslosigkeit und das Problem der gesellschaftlichen Ausgrenzung, die neue Arbeitermasse
KLASSE UND POLITIK:
FÜR EINE NEUE GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG: Modellvorschläge des Kapitals, historische Entwicklung der Massengewerkschaften, Gewerkschafter der gesellschaftlichen Bewegung
EINE NEUE ORGANISATIONSSTRATEGIE: Die Organisationsform muss sich ändern, internationaler Gewerkschaftskampf.
Sendika ve Küreselleşme: Yeni hareketlerden öğrenmek
Junge Welt gazetesi İtalyan Metal İşçileri Sendikası FİOM’un uluslararası bölüm yöneticisi Alessandra Mecozzi ile bir söyleşi yaptı. Söyleşinin Türkçe çevirisini ilginize sunuyoruz. Devamı »
Gewerkschaft und Globalisierung: Von neuen Bewegungen lernen?
Die Tageszeitung Junge Welt sprach mit Alessandra Mecozzi, Leiterin der internationalen Abteilung der italienischen Metallarbeitergewerkschaft FIOM. Ein Interview von Angela Klein. Mehr »
Sendikal Mücadeleye Militan Yaklaşım
İnsanlık emperyalist-kapitalist sömürü düzeninde, burjuvazi denilen soyguncu sınıfın elinde can çekişmeye devam ediyor. Tuncay Alp'in bir yorumu. Devamı »
Politische Perspektiven der Gewerkschaften zwischen Opposition und Kooperation
Für eine neue Debatte über alte Grundwerte. Von Ingrid Kurz-Scherf und Bodo Zeuner. Mehr »
Küreselleşme ve Sendikalar
Post-fordist üretim tarzı sermayeyi merkezden doğru yaymaya çalışırken aynı zamanda işin yapısını da parçalamaktadır. Sendikal yapılar işin bu parçalanışına karşı refleks geliştiremiyor. Bu duruma karşı sınıf bilincini öne çıkarmanın zamanı.Selim YILMAZ. Devamı »
Sozialdarwinismus oder erneuerte Solidarität ? Die politische Zukunft der Gewerkschaften
Ein Vortrag zur Auftaktveranstaltung 2001 vor BildungsarbeiterInnen der ÖTV, Bezirk NW II am 19.1.01 in Bochum von Prof. Dr. Bodo Zeuner. Mehr »
Cancun'dan emperyalist sendikacılık
Yüksek Akkaya'nın sendikalar üzerine bir yorumu. Devamı »
Gewerkschaften an der kurzen Leine
Ein Beitrag aus der Zeitschrift "Arbeiterpolitik". Mehr »

VW'nin '5000x5000' modeli
Daimler Chrysler-Untertürkheim İşyeri Temsilciliği üyesi Tom ADLER'in Volkswagen şirketinde Peter Hartz tarafından uygulamaya sokulan modeli ele alan bir yorumu. Devamı »

IG System und Co. KG
Die Gewerkschaften haben sich beim IG-Metall-Streik im Osten selbst besiegt. Für die Interessen der Lohnabhängigen muss ohne sie gekämpft werden. Von Felix Klopotek. Mehr »
EXKURS: Güney Afrika / Süd Afrika
Güney Afrika’da İşçi Hareketinin İkilemleri
Güney Afrika’da işçi hareketi ırkçılığa karşı mücadelenin merkeziydi. Toplumun farklı kesimlerini bir çatı altında toplamayı başaran ANC (Afrika Ulusal Kongresi), Güney Afrika Komunist Partisi (SACP) ve Sendikalar Konfederasyonu (COSATU) ile birlikte 1994’den bu yana iktidar. Ercüment Çelik'in yazısı.
The Dilemma of Labour in contemporary South Africa

The political transition in South Africa has been decisively affected by Confederation of South African Trade Unions (COSATU) as a governing force and as a factor of social stabilisation in a context marked by macro-economic free market orthodoxy.

Ercüment Çelik


Okuyucularımıza bu konuyla ilgili şu linkleri ziyareti öneriyoruz:
www.sendika.org
www.antimai.org
www.marksist.com ve yanda belirtilen Almanca sayfalar.

Unseren LeserInnen empfehlen wir zu diesem Thema folgende Links:
www.labournet.de
www.blaetter.de
www.arbeiterpolitik.de
Tüm yazı ve çeviriler kullanılabilir. Dergimizin kaynak olarak gösterilmesi rica olunur.
Alle Beiträge und Übersetzungen können übernommen werden. Hinweis auf unsere Seite wird gebeten.